Diensten


2K20 helpt ambitieuze ondernemers om in een langdurige relatie te bouwen aan hun onderneming, met de blik gericht op de toekomst, altijd op zoek naar kansen en bedreigingen. Wij verzinnen creatieve en inventieve oplossingen voor complexe problemen en daar waar nodig voeren we regie over financiële en administratieve processen.

Eerstelijns diensten

2K20 is een eerstelijns dienstverlener voor alle bedrijfseconomische, financiële, organisatorische en fiscale vragen van de ondernemer. We voeren structureel overleg om de geformuleerde ondernemingsdoelstellingen te monitoren en ten uitvoer te brengen. We opereren vanuit onze expertise naast de ondernemer en fungeren als zijn vaste aanspreekpunt.

 

Risicomanagement & recovery

Risicomanagement is de voortdurende afweging van voor- en nadelen van acties en processen. Door verantwoord risicomanagement verklein je de kans dat de onderneming door welke oorzaak dan ook in zwaar weer terecht komt. Mocht de onderneming toch in een recoverytraject belanden, dan is 2K20 de partij die u met de meeste kans op succes begeleidt. Als de nood het hoogst is zijn wij op ons sterkst.

 

Gerechtelijke deskundigheid

Hans Kersten is ingeschreven in het register van gerechtelijk deskundigen. 2K20 kan daardoor als partijdeskundige in het belang van een onderneming financieel onderzoek doen, een ondernemer en zijn advocaat bijstaan in een juridisch conflict of in opdracht van een rechtbank een compleet onafhankelijk financieel/administratief onderzoek uitvoeren. Verder verricht 2K20 in opdracht van curatoren faillissementsonderzoeken.

 

Belastingadvies

Om als accountant volwaardig te kunnen functioneren is diepgaande kennis van de belastingwetgeving nodig. 2K20 is het adres voor belastingadvies, zelfstandig of eventueel in alliantie met andere (gespecialiseerde) fiscalisten.

Hans Kersten

Accountant AA FFD & Adviseur

Cv: Deloitte, Mazars